بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم تزریق پلاستیک : بخش سوم

برای اینکه بدانید انرژی کارخانه شما به کجا می رود باید یک نقشه انرژی داشته باشید. این نقشه، مصرف کننده های انرژی شما را لیست خواهد کرد و همچنین با داشتن مصرف ساعتی انرژی هر قطعه و ساعات کار آن ، شما بزرگترین مصرف کننده ها را خواهید شناخت . قبض برق به شما کمک[…]

بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم تزریق پلاستیک : بخش اول

چرا باید مصرف انرژی را مدیریت کنیم؟ فرآیند تزریق پلاستیک انرژی زیادی نیازدارد و مصرف انرژی علاوه بر هزینه مالی تاثیرات سوء زیست محیطی دارد. فلذا انرژی نباید هدر برود. انرژی در سیستم تزریق که بصورت برق استفاده میشود دومین یا سومین ردیف هزینه در تولید است. بهینه سازی مصرف انرژی باعث کاهش هزینه ها[…]

پدیده گرم شدن زمین و تبعات آن

از اواخر قرن نوزدهم و با شروع عصر صنعتی و پس از آن عصر مدرن ، بعلت افزایش روز افزون نیاز بشر به انرژی ، و تامین آن با استفاده از سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ و نفت و … به تدریج مقدار متنابهی از انرژی نهفته در درون زمین به همراه دی اکسید کربن[…]