سمّ چیست؟ و آیا کربنات کلسیم سمّی است؟

در ابتدا اجازه دهید نگاهی به ساختار خونِ انسان بیندازیم. یکی از اصلی ترین اجزای خون ، گلبولهای قرمز هستند. در گلبولهای قرمز ، پروتئینی وجود دارد بنام هموگلوبین . وظیفه هموگلوبین جابجایی اکسیژن و دی اکسید کربن در بدن است . اکسیژن را از ریه ها به ارگانها و دی اکسید کربن ناشی از[…]