راهکارهای صنایع پلاستیک دنیا در مواجهه با آلودگی محیط زیست

در سالهای گذشته تصاویری از پرندگان دریایی که بعلت خوردن پلاستیکها و عدم توانایی هضم آن مرده بودند منتشر شد. همچنین تصاویر نهنگ ها و ماهی هایی که بعلت بلعیدن کیسه های پلاستیکی جان خود را از دست داده بودند ، نگرانی های عمومی را در مورد آلودگی محیط زیست توسط پلاستیکها، بیشتر کردند. پس[…]