کاهش مصرف انرژی در صنایع تولید پلاستیک – بخش اول : مقدمه

در ابتدای هر فعالیت مهم و بزرگی باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهیم. چه ؟ چرا ؟ چگونه؟ دقیقاً چه کاری میخواهیم انجام دهیم؟ چرا تصمیم به اجرای این کار گرفته ایم؟ چگونه این کار را انجام خواهیم داد؟ چه؟ هدف اصلی، کاهش مصرف انرژی در کارخانجات تولید پلاستیک است. چرا؟ باید بدانیم برای[…]