کاهش مصرف انرژی در صنایع تولید پلاستیک – بخش چهارم : سیستمهای حرارتی

در خطوط تولید صنعت پلاستیک، عموما در سیلندرهای اکسترودر و هچنین در کوره های دوخت پلاستیک و در برخی قسمتهای دیگر نظیر تونل خشک کن چاپ ، المانهای حرارتی وجود دارند. در این بخش ها انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می شود. نکاتی که باید برای کاهش مصرف انرژی رعایت شود در زیر ارائه[…]

کاهش مصرف انرژی در صنایع تولید پلاستیک – بخش سوم : سیستمهای هوای فشرده

امروزه بخش قابل توجهی از ماشین آلات صنایع پلاستیک از هوای فشرده استفاده میکنند. لوازم پنوماتیک در اغلب ماشین آلات به چشم میخورند. اما باید توجه داشت که اگرچه هوا رایگان است اما انرژی ذخیره شده در هوای فشرده با صرف هزینه مهیا شده است. عمدتاً برای فشرده سازی هوا از کمپرسورهای پیستونی و اسکرو[…]