تولید کیسه های پلاستیکی با مواد تجزیه پذیر ، از منظر مهندسی

تفاوتهای تولید کیسه پلاستیکی با مواد پلی اتیلن و مواد تجزیه پذیر ( PLA) مرحله تولید : در فرآیند تولید فیلم ، مواد تجزیه پذیر به زمان بیشتری برای خنک شدن نیاز دارند اما از آنجا که دانسیته این مواد بیشتر از پلی اتیلن است از لحاظ خروجی وزنی، کارایی دستگاه به اندازه کافی خوب[…]